5 jednoduchých kroků, jak sestavit osobní/rodinný rozpočet

rozpočet

Sledovat vynakládání finančních prostředků se vyplatí každému z nás, bez ohledu na věk nebo výši příjmů. Proto je dobré si takový rozpočet sestavit a sledovat kde je možné ušetřit. Aby vám sestavování rozpočtu šlo snadněji, zkuste využít následujících 5 kroků.

1. Krok – Souhrn všech čistých příjmů

Při sestavování rozpočtu je dobré začít sepsáním všech měsíčních příjmů, které rodina nebo jedinec má. Patří sem mzda, výdělek z nájemného, dávky a podobně. Jestliže jsou některé příjmy získávány během delšího časového období, je dobré jejich hodnotu přepočítat na hodnotu za jeden měsíc. Díky tomuto kroku zjistíte, kolik je vaše příjmová stránka, a tedy i limit pro vaše výdaje.

2. Krok – Soupis měsíčních výdajů

V tomto kroku je zapotřebí vyčíslit všechny výdaje, které jsou vynakládány. Začít můžete pravidelnými výdaji, které máte každý měsíc. Mezi ně patří splátky půjček a hypotéky, energie (voda, elektřina atp.), poplatky za telefon nebo výdaje za dopravu. Dále sem mohou patřit i pravidelně spořené částky, ať už je to penzijní připojištění nebo spořící účet. Pokud se některé výdaje vyskytují méně často, je potřeba je přepočítat na průměrné měsíční výdaje.

Dalšími výdaji jsou nepravidelné výdaje, kam patří nákup potravin, oblečení, léků nebo využívání služeb (masáže, sport atp.). Při sečtení pravidelných a nepravidelných výdajů získáte celkové výdaje. Možností, jak tyto nepravidelné výdaje zjistit, je pravidelné zapisování těchto výdajů na denní bázi.

3. Krok – Vyhodnocení rozpočtu

Dalším krokem je vyhodnocení rozpočtu, které spočívá v porovnání příjmů a výdajů. Možné výsledky jsou dva. Buď v měsíci hospodaříte se ziskem, a tak si tvoříte úspory pro budoucí potřebu. Nebo vytváříte dluhy, které musí řešit půjčkou nebo snižováním úspor z minulosti. Základem je to, aby se rovnaly příjmy a výdaje nebo v lepším případě byli příjmy větší než výdaje.

4. Krok – Optimalizace rozpočtu

Potom co už znáte váš výchozí stav, je dobré se podívat na příjmy a výdaje a zamyslet se, které výdaje je možné snížit. Protože, když budete dlouhodobě ve ztrátě může to vést až k osobnímu bankrotu. Výdaje můžete rozdělit na nutné, kterými nemůžete hýbat a jejich placení se nevyhnete (např. nájem, energie). Další jsou výdaje jsou postradatelné (např. zábava, oblečení nebo jídlo v restauracích). V případě že váš rozpočet vychází záporně, můžete rozhodnout, které vaše výdaje, jsou zbytečné a můžete se bez nich obejít. Případně se můžete pokusit optimalizovat využívání energií, jako například využívání nočního proudu či vypínání spotřebičů, které nepoužíváte. V případě vyššího schodku, je třeba zvážit zásadnější rozhodnutí, jako stěhování do menšího bytu nebo výměna automobilu.

5. Krok – Udržovat rozpočet aktuální

Vzhledem k tomu, že se situace v průběhu roku mění, je potřeba udržovat rozpočet aktuální. Je dobré vyhodnocovat si, jak jsou efektivní vaše opatření. Ideální doba pro aktualizování rozpočtu je každých 6 měsíců.

Tip pro zjednodušení:

Stáhněte si některou z mobilních aplikací, kam můžete zapisovat vaše výdaje do různých kategorií. Aplikace vám všechny údaje zachová a může si jednoduše vyhodnotit, které položky ve rozpočtu ukrajují nejvíce. Navíc se můžete podívat i na výdaje za určité časové období.

Nechcete přijít o další z dílů tohoto seriálu? Zajímají Vás informace ze zákulisí našeho obchodu, nebo jen rádi soutěžíte? Sledujte náš Facebook

aaa-facebook_final_pruhled

Máte otázku? Lucie Vám poradí.608 873 565